FX_IDC:XAGUSD   Bạc/Đô la Mỹ
Bình luận:
snapshot
Bình luận:
snapshot