FX_IDC:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bình luận:
Bình luận: