khoahuynh

Bạc - Canh mua với mục tiêu 5R

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Bạc liên tục tạo mô hình phá đỉnh xác nhận xu hướng tăng. Canh mua với mục tiêu như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.