linh.fondex

XAGUSD

Giá xuống
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Giá đang tiếp cận vùng kháng cự tại 14.49, nơi nó có thể đảo chiều xuống ngưỡng hỗ trợ 14.30