KienTri

SELL XAGUSD

Giá xuống
KienTri Cập nhật   
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Thị trường Bạc sau khi phá đỉnh đã tăng và có biên độ sideway đỉnh để phân phối một thời gian.
Nay giá đã phá vỡ kênh và đóng nến H4 dưới cản.
Anh em tham khảo mở lệnh sell với các Plan chi tiết nhé.
Chú anh em giao dịch thành công.
Bình luận:
Plan 1 đã TP nha anh em.
Trong trading pcần phải có sự kiên nhẫn nha.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.