SonPriceAction

XAGUSD canh sell

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUS tiếp tục thể hiện downtrend đẹp trên khung tg ngày và h4, tiếp chờ giá về vùng màu xanh và xuất hiện tín hiệu đề sell theo trend