OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
26 lượt xem
0
Canh mua bạc tại vùng 25.0
Dừng lỗ dưới 24.8
Mục tiêu 3R
Đóng lệnh: dừng lỗ