SonPriceAction

Sell limit XAGUSD

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUSD đã có 1 cú reversal rất mạnh vào cuối tuần vừa rồi. Tạo 1 pinbar đẹp và mạnh trên tuần, Plan là sell limit theo pimbar tuần, không cần quá care price action trên khung thời gian < d1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.