SonPriceAction

Sell limit XAGUSD

Giá xuống
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUSD đã có 1 cú reversal rất mạnh vào cuối tuần vừa rồi. Tạo 1 pinbar đẹp và mạnh trên tuần, Plan là sell limit theo pimbar tuần, không cần quá care price action trên khung thời gian < d1