OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Tạm thời trend tăng trên cặp XAGUSD vẫn ổn tuy nhiên về mặt dài hạn XAGUSD vẫn đang trong xu hướng giảm trên biểu đồ Weekly. Long XAGUSD tp tại trendline tuần bên trên