IACapital

Nhận định giá Bạc ngày 8/9 - Xu hướng có thể chờ nến xác nhận

FOREXCOM:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Giá Bạc giảm mạnh phá vỡ trend hỗ trợ H4, tuy nhiên lực mua vẫn được duy trì khi giá đóng trên MA200.
Mặc dù thời điểm này nến chưa xác nhận để mua vào tuy nhiên đây là mức giá được hỗ trợ mạnh do vậy chúng ta có thể vào lệnh mua với mức stop loss vùng 24$/oz
Good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.