khoahuynh

Bạc - Canh mua, mục tiêu 3R

OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Canh mua bạc khi giá phục hồi về vùng 22.798.
Stoploss dưới 22.634
Mục tiêu gần nhất tại 23.313