ThanhThaoMC

XAGUSD bị cản bởi đường kháng cự, target 15

Giá xuống
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
XAGUSD đã tăng ngày hôm qua.
Nhưng nó đã bị cản lại bởi đường kháng cự

Xu hướng mạnh sẽ giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo (15.00)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.