khoahuynh

Bạc - Sell theo xu hướng chính

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ
Giá bạc đang quay về vùng cản trên của đà giảm hiện tại. Canh sell với mục tiêu như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt mục tiêu hơn 3.3R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.