ThanhThaoMC

16/05 GOLD cần chờ đợi thêm tín hiệu

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ

XAGUSD đang chạm đường trend đỏ
Có thể bứt phá tạo trend tăng mới
hoặc có thể đi xuống tạo bước sóng t7
Tiếp tục chờ tín hiệu