ThanhThaoMC

16/05 GOLD cần chờ đợi thêm tín hiệu

Giá lên
FX:XAGUSD   Bạc / Đô la Mỹ

XAGUSD đang chạm đường trend đỏ
Có thể bứt phá tạo trend tăng mới
hoặc có thể đi xuống tạo bước sóng t7
Tiếp tục chờ tín hiệu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.