LHBB

SELL XAUUSD- XAUAUD / PTKT Vàng có nhịp điều chỉnh tăng nhẹ

Giá xuống
OANDA:XAUAUD   Gold/AUD
141 lượt xem
2
SELL XAUUSD- XAUAUD / PTKT Vàng có nhịp điều chỉnh tăng nhẹ

Bình luận