LHBB

XAUAUD buy theo H1. điểm đến 2440

Giá lên
OANDA:XAUAUD   Gold/AUD
Buy theo trend tăng h1. điểm buy thứ 2 sau khi phá vỡ kháng cự 2417