GKFXPrimeVN

Tiếp tục Gold khi chứng khoán đi xuống

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Dựa vào xu hướng hiện tại của thị trường chứng khoán, tôi dự đoán giá gold sẽ còn tặng lên.
Anh em có thể mua Gold giá 1258 - 1259
sl 1255, tp 1264 hoặc 1270
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.