LHBB

Vàng tạo pinbar tăng giá, hỗ trợ cho nhịp tăng

Giá lên
SAXO:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tạo pinbar tăng giá, hỗ trợ cho nhịp tăng