WyckoffianVietnam

GOLD - Tiềm năng đảo chiều

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng sau khi nhúng xuống vùng giá trị tiềm năng lần thứ 3 đã ngay lập tức quay trở lại tạo thành 1 nến ngày bullish pinbar . Do vậy, thêm 1 nến ngày đóng > 1279 là điều kiện đủ để vào lệnh buy.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.