MyFriendFun

Vàng tầm này cứ buy thôi chứ phân tích gì cho mệt

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tầm này cứ buy thôi chứ phân tích gì cho mệt
về 1808 buy lên là rất đẹp rồi không phải chờ sâu đâu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.