ThanhThaoMC

Nếu bạn đang Long GOLD, hãy cẩn thận

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Ở bài viết trước mình có nói đến xu hướng dài hạn của GOLD
Xu hướng tăng nhưng với thời gian là vài tháng
Còn xu hướng ngắn hạn, GOLD rất dễ rơi xuống vùng hỗ trợ tiếp theo
Nên canh GOLD ở vùng 1240-1250 để buy lên
GOOD LUCK
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.