Samurai_FX_VN

Kế hoạch giao dịch vàng ngày 21-09-2021

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đây là kế hoạch lướt ngắn hạn với khung M15. Hiện tại giá đang ở ngã ba đường. Chúng ta hành động theo diễn biến thực tế của đường giá.
1- Kịch bản sóng A màu đỏ đã xong, sóng B màu đỏ điều chỉnh dạng tam giác cũng đã đến nhịp cuối. Nếu kịch bản này thì giá sẽ tăng lên C màu đỏ với taget có thể kì vọng là 1780.
2- Nếu sóng điều chỉnh B màu đỏ chưa xong. thì nó sẽ đi abc màu cam và đã hoàn thành a, và b điều chỉnh hình tam giác. thì giá sẽ đi về c tại 1750.
-nếu giá đi theo kịch bản này thì có 2 kèo để vào, Sell khi giá phá vỡ 1762 và canh mua từ 1755-1750 lên 1775-1785
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.