Antony_sg

VÀNG (GOLD) SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Về dài hạn thì vàng đang trong vùng side way lớn (1125 - 1375 / 250 USD) giai đoạn củng cố sóng II (ABCDE) của chu kỳ sóng lớn (V)
Mức ngắn hạn giá đang trong giai đoạn cuối của sóng (4) vùng mua hợp lý là vùng hợp lưu 1262 - 1267, đây cũng là vùng giá hình thành mô hình giá xuống ABCD ( Harmonic wave)
Theo quan điểm cá nhân nên canh mua tại vùng giá hợp lưu, target 1350 - 1355
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.