FAST-TRADING

Gold vẫn còn tích luỹ tại vùng hỗ trợ 1778 - 1782

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào sau khi quay trở lại vùng hỗ trợ 1778 - 1782. Theo mẫu sóng đang di chuyển hiện tại cho thấy thị trường đang tích luỹ đi ngang quanh khu vực 1780 - 1790 và chưa có dấu hiệu xác nhận rõ ràng về xu hướng.

Nếu đánh giá mẫu hình hiện tại ngay vùng 1778 - 1782 ta sẽ thấy 1 mẫu vai đầu vai nhỏ đang có khả năng hình thành tại vị trí này.

Dự kiến trong hôm nay, Gold sẽ tiếp tục quay lại test vùng 1795 - 1799 thêm lần nữa. Còn về xu hướng lớn phải cần vượt qua khỏi vùng 1810 - 1812 để quay trở về xu hướng tăng.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.