maivanhai

Vàng tín hiệu đánh lên

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi về vùng đáy, xuất hiện pin bar, có thể đánh lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.