WyckoffianVN

GOLD - 600pip/nhịp, mại dzo mại dzo :D

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng tăng rồi lại giảm, giảm rồi lại tăng, hiện tượng này người ta gọi là sideway. Có thể là Phân phối, có thể là tái tích lũy. Mình thiên về kịch bản phân phối.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.