phu6791

bắt đầu sóng mới 5-5 với đích 1550

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hy vọng đạt vượt kế hoạch của ý tưởng từ 7/6/2019
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.