phu6791

bắt đầu sóng mới 5-5 với đích 1550

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
hy vọng đạt vượt kế hoạch của ý tưởng từ 7/6/2019