DuyVinhNgo

TA SUMO: XAUUSD đang cho tín hiệu bắt đầu mùa vào

Giá lên
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Phân tích kỹ thuật TA SUMO
XAUUSD đang cho tín hiệu bắt đầu mua vào nhẹ trong khi chờ các chỉ báo mạnh xuất hiện
Chân tình!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.