tradingpro2012

gold sẽ thất bại khi chinh phục 1530, quay đầu giảm là tất yếu .

Giá xuống
tradingpro2012 Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua gold đã tiến vào vùng kháng cự mạnh 1525 -1530 đây là vùng kháng cự được tạo bởi fibo 61,8% từ đỉnh xuống đáy 1483, 1528 cũng là cản R1 của pivott tuần, giá dự kiến sẽ bị hút về pivott tuần 1505 cũng là cạnh Span B của mây H4.Nếu vùng 1525 - 1530 chặn được đà tăng giá gold thì tôi kỳ vọng sau 1,2 phiên trì hoãn trên vùng giá 152x gold sẽ quay đầu giảm mạnh trước tiên là về test đường viền cổ 148x dài hơn sẽ là hoàn thành target của mô hình Vai - đầu - Vai với mục tiêu 1400+/-.
Trong trường hợp gold break out vùng kháng cự mạnh 1525 -1530 lúc đó mô hình Vai đầu vai sẽ bị phá vỡ, chúng ta có thể hy vọng gold sẽ test lại vùng đỉnh khi tìm về vùng kháng cự 1548 -155x và kỳ vọng gold tạo mô hình 2 đỉnh.
Dù theo kịch bản nào thì gold vẫn sẽ bị điều chỉnh giảm mạnh sau nhịp tăng này, nến 3 con quạ đen trên chart tuần đã báo hiệu điều đó do vậy chiến lước chính của chúng ta ngắn hạn, dài hạn chỉ canh sell tại vùng kháng cự và dungfl ỗ khi kháng cự đó bị phá qua để canh sell tiếp tại vùng kháng cự cao hơn.
AE đã vào chiến lược bán 1526 dừng lỗ 1531 chốt lời 1510 - 1506 của tôi update tối qua trên group telegram của nhóm tiếp tục duy trì chiến lược, điều chỉnh chốt lời từ 1510 lên 1514.
AE chưa khớp lệnh nào có thể tiếp tục canh bán ngày hôm nay tại vùng kháng cự 1527 - 1530 với chiến lược cụ thể như sau :
Chiến lược ngày 24/9 : sell 1527 - 1528 dừng lỗ 1533,5 chốt lời 1505
Bình luận:
đến 90% là gold sẽ đi theo mô hình Vai đầu Vai như tôi dự tính, AE canh gold hồi lại vùng kháng cự 1520 - 1525 mà bán, dừng lỗ khi giá vượt vai phải 1535 chốt lời ngắn hnaj mục tiêu đường viền cổ 148x, AE nào hold dài thì hờ chốt lời target của mô hình quanh 1400 +/-10
Bình luận:
Hãy jones group telegram của nhóm để được hỗ trợ phân tích nhận định thị trường và chiến lược giao dịch hàng ngày ACE nhé :
https://t.me/joinchat/AAAAAFllxS6urkVhZA...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.