chuminhhau

GOLD chờ tích lũy chờ tin Long,short

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua GOLD đi kb phân kỳ hơi tiếc 2 lần BUY 1724 & 1739 nhưng ko hold theo kb mãi canh bán.

Xét PTKT GOLD vẫn đang trend giảm khi chưa phá được 176x,chỉ đang chạm mây ICHIMOKU D1 1764
GOLD đã breakout 1739 trendline + cản D1 + ICHIMOKU H1,quan điểm GOLD tăng giảm chưa nói trước được khi NF chưa diễn ra
BUYER đang núp lùm 1740-1745 là ZONE ICHIMOKU sẽ kéo về ZONE này,trước khi tăng mạnh or giảm mạnh,tôi kỳ vọng nếu giá về 1733-1740 có phản ứng tốt chúng ta chốt lệnh Sell 1762 tại ZONE 174x và mua theo, GOLD phá được 1752 GOLD chạy quanh 1752-1740 và chờ phản ứng tin tối nay.
Hiện tại chúng ta đang nắm lệnh Sell 1762 HOLD về 174x xem xét nếu giá tích lũy dưới 1740(1733 điểm tốt) để quyết định có giữ lệnh thả giá chạy theo kỳ vọng,nếu giá phản ứng mạnh tại vùng1733-174x tôi cập nhật BUY về 1765 or thả chạy trên 18x theo tin và ngược lại
Chiến lược cập nhật dưới cmt & tlgr
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.