OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vùng mua tốt của vang quanh 1490. Nếu tiếp tục bứt phá lên vùng 1530 thì chờ mua lại vùng giá 151x . Đây là hai vùng giá tốt để mua vàng.
Kèo huỷ nếu giá rơi về dưới 1480
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.