ThanhThaoMC

24/04 GOLD TP2: 1260 TP3: 1250

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Xu hướng này có hiệu lực trong vài tuần tới
Vàng có thể đạt 1200 sớm vào nửa đầu năm 2019.
P/s: inbox tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.