RioNguyenCFD

Nhận Định Vàng GOLD 25/08 tin Jackson Hold

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Thị trường vẫn nín thở chờ cuộc họp Jackson Hold

Vẫn thiên hướng rằng quan điểm của FED cứng rắng trong việc giữ mức lãi xuất cao trong tháng 9 sắp tới này. Kết hợp cùng với sóng giảm của thị trường trước đó, nên Chiều giao dịch an toàn lúc này vẫn là chiều SELL hơn nha ace.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.