PKTeam

Lướt sóng: Buy breakout AUDJPY

FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY đang hình thành mô hình tam giác tăng.
Canh buy khi giá phá vỡ mô hình này

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.