DvDfx27

XAUUSD-Sau chờ - giờ là cơ hội.

Giá xuống
DvDfx27 Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đúng như dự đoán giá đã test kháng cự 1280 và đã có 1 lực bán mạnh.
sl 1280.95
tp 1250.55
Bình luận:
đã hit SL,CHỜ cơ hội re-entry.
nguyên nhân: chưa chờ về đủ sâu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.