DatTong

Giao dịch Gold

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- H1 đang cho xu hướng đi xuống.
- Giá nằm dưới vùng cản 1315-16
-->Chờ giá hồi test vùng cản, canh bán như hình trên.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.