GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh XAUUSD

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang từ chối lực mua tại vùng giá 1285, đang thể hiện cấu trúc giảm trong gắn hạn

Canh bán tại 1280. mục tiêu hướng đến 1275 - 1270

Đây là quan đểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.