GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh XAUUSD

Giá xuống
FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Cặp XAUUSD đang từ chối lực mua tại vùng giá 1285, đang thể hiện cấu trúc giảm trong gắn hạn

Canh bán tại 1280. mục tiêu hướng đến 1275 - 1270

Đây là quan đểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh