Kgold_vn

GOLD giảm về vùng tích lũy.

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bài đăng lên thử nghiệm thôi, không có j để viết nhiều .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.