Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD 30/11/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chờ buy vàng ở 1780-1784 SL 1778 TP 1808
Chúc cả nhà giao dịch thành công !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.