NgocHaiPearlie

XAUUSD - Chờ đợi thêm thông tin từ đàm phán thương mại

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mỗi tương quan nghịch đảo của Gold và US10Y đang trở nên sát hơn...
Kỳ vọng đàm phán thương mại diễn ra đạt kết quả thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.