andreisphan

Vàng bắt đầu đi vào nhịp giảm ngày 04/11/2021

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng chuẩn bị kết thúc sóng B đi vào nhịp sóng C
Tiếp tục canh sell đối với vàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.