Leadership

Short GOLD

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hoàn toàn có thể Short Gold trong vài ngày tới, cản 1400 là cản rất cứng.
SL: 1430
TP: 1350
Bình luận: Giá vẫn trong vùng Short