WolfGEGF

Vàng giảm trung hạn

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng chạm kênh
Bình luận: Vàng xác nhận di chuyển giảm. Tiếp tục di chuyển sâu xuống vùng 1820-1800
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.