Hong_Hoang_Trading_Group

XAUUSD CANH BUY 20/10/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD chờ cơ hội để mua lên. Phiên 176801769sáng hôm nay vàng có dấu hiệu tăng trở lại, cho nên canh buy XAUUSD tại vùng giá 1768-1769 SL 1765 TP 1782

Lưu ý: Nhớ quản lý vốn, đi đúng volume của tài khoản.
Chúc cả nhà 20/10 vui vẻ <3

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.