Blogngoaihoi

Vàng 19/11-Vàng điều chỉnh giảm tiếp-Blog ngoại hối

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng 19/11- Vàng thế giới di chuyển trong biên 1850-1877 trong cả tuần này với chiều hướng điều chỉnh giảm. Vàng sau khi đạt đỉnh tuần ở 1877 thì đã có sự điều chỉnh suy giảm. Hôm nay phiên giao dịch cuối tuần kỳ vọng vàng điều chỉnh giảm tiếp khi không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.
Hôm qua Hoa Kỳ công bố dữ liệu “Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp” kém khả quan. Cụ thể số tuyên bố thất nghiệp của Hoa Kỳ là 268 nghìn so với ước tính chỉ là 260 nghìn đơn. Sau khi dữ liệu công bố thì Vàng đã bật tăng từ 1855 lên trên 1865 trước khi suy giảm trở lại.

Dữ liệu Chỉ số đặt hàng sản xuất của Fed tại Philadelphia tháng 11 đạt 47.4, mức cao nhất kể từ năm 1973. Dữ liệu tích cực này đã hạn chế đà tăng của vàng, Vàng sau đó đã suy giảm nhẹ về quanh 1860.

Hôm nay không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào từ Hoa Kỳ được công bố. Do vậy Vàng có thể sẽ tiếp tục di chuyển trong phạm vi 1850-1877 – Vùng range biến động của Vàng trong tuần này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.