OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold sẽ có nhịp điệu chỉnh sau đó tăng tiếp. Nên chờ điều chỉnh (sóng b) đẻ có entry đẹp.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.