I_am_not_robot

Gold Update 26 -11 -2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hôm qua update gold cho mọi người nói về giá sẽ sideway. Hôm nay, tôi đưa ra mô hình sóng để giải thích rõ hơn. Hiện tại đang là sóng 4 điều chỉnh. Sau khi kết thúc điều chỉnh , Gold sẽ giảm tiếp . Chú ý vùng cản quanh 1810.
Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.