HHermes

Gold đánh nhanh rút nhanh - bắt đáy 1325.5 - 1330.7

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đánh nhanh rút nhanh đắt đáy 1325.5 - 1330.7, TP 1347.8, SL 1324
Bình luận: 1347 vẫy gọi :)