AMBroker

Cập nhật Giá Vàng những ngày cuối tháng 7

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại cập nhật tín hiệu của giá vàng:
Xu hướng: Tăng
Hỗ trợ: 1266-1280 và 1305-1325, 1350, 1380.
Kháng cự 1450
Price action: Mô hình inside bar hình thành vào cuối tuần trước, mô hình fakey giảm giá cũng được kích hoạt vào cuối tuần trước.
Giá có thể sẽ chịu lực bán khống mạnh trong nhắn hạn từ mô hình fakey trong một vài ngày tới. Tuy nhiên vẫn sẽ giữ vững quan điểm canh buy với Vàng khi giá vẫn giữ vững trên hỗ trợ 1350.
Các trader có thể canh buy vàng khi có tín hiệu price action và giá điều chỉnh nhưng vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ 1350-1380.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.