WyckoffianVN

Vàng - Tăng để mà Giảm

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Có nhiều dấu hiệu hội tụ cho thấy vàng sẽ tiến về vùng 1530 và tạo thành kênh phân phối nhỏ và đảo chiều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.