Kienthucforex

Tuần này là tuần điều chỉnh của vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi ko thể đóng cửa nến trên vùng kháng cự 1868. Giá vàng đang tạo mô hình 2 đỉnh tại vùng kháng cự này. và có thể sẽ điều chỉnh giảm trong tuần này. Cơ hội sell xuống.

Sell tại giá hiện tại hoặc chờ hồi 1862 sell
tp về 1845 - 1832.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.